Əbu Səid əl-Xudridən nəqlən Rəsulullahın (səllallahu əleyhi və alih) belə buyurduğu rəvayət olunur: “… Hz. Mehdi (ə.s)-ın hədiyyəsi xoşbəxtlik olacaqdır”.