115- Qaybet Numanı: Saleh ibn Sahl, Əbu Abdullah İmam Sadiqdən təhric etdi:  “İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi”. (Məaric surəsi, 1)

Belə buyurdu: “O, Taviyedə alovlanacaq bir atəşdir; sonra ƏSƏD QÖVMÜNƏ, sonra da Takif qövmünə çatar. BU, QAİM MEHDİNİN ÇIXIŞINDAN ƏVVƏL MEYDANA GƏLƏR”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)