152- Qaybeti Numanı: İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın belə dediyi rəvayət edildi: “Zəncir tamamlanmadan Qaim (Mehdi) zühur etməz”. Dedim ki: “Zəncir necə tamamlanar?” Dedi ki: “On min (köməkçi), onun (Mehdinin) sağında Cəbrayıl və solunda Mikayıl ilə birlikdə. SONRA BİRLİK, BAYRAĞI QALDIRAR VƏ HƏRƏKƏTƏ KEÇƏR. ŞƏRQDƏ VƏ QƏRBDƏ OLAN HƏR KƏS BAYRAĞI LƏNƏTLƏYƏR. Sonra insanlar bayrağın ətrafında bir-bir toplanarlar”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)