Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri gözəl geyinəcəklər.

İmam Cəfəri Sadiq dedi ki:  “Səmadan-Uca Allahın Bəni İsrail içində Əyyub peyğəmbər (ə.s)-ın üzərinə yağdırdığı kimi- MEHDİNİN VƏ KÖMƏKÇİLƏRİNİN ÜZƏRİNƏ QIZILDAN VƏ LƏL-CƏVAHİRATLARDAN YER ÜZÜNÜN ZƏNGİNLİKLƏRİ YAĞACAQ. MEHDİ DƏ BUNU PAYLAYACAQ”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)