104- Qaybet Numanı: Əli ibn Əhməddən, o da Ubadullah ibn Musadan, o da Abdullah ibn Hammaddan, o da İbrahim ibn Abdullah ibn Aladan, o da atasından, o da İmam Cəfər Sadiqdən təhric etdi. İmam Hüseyn, İmam Əli (r.ə)-dən soruşdu: “Ey möminlərin əmiri, Allah dünyanı ədalətsiz insanlardan nə vaxt təmizləyər?” Möminlərin Əmiri (Əli (r.ə)) cavablandırdı: “ALLAH MÜBARƏK QAN (MƏZLUM QANI) TÖKÜLƏNƏ QƏDƏR DÜNYANI ƏDALƏTSİZLƏRDƏN TƏMİZLƏMƏZ. TÜRK BAYRAQLARI OĞULUMU (QAİM MEHDİNİ) DƏSTƏKLƏMƏK ÜZRƏ FƏRQLİ ÖLKƏLƏRDƏN ÇIXAR. ORDULAR HAZIRLANDIQDA FƏRQLİ LİDERLƏR ÇIXAR, ÜSYANKARLAR QİYAM QALDIRAR, İNANCSIZLAR (ÜMİDSİZLƏR) ORTADAN YOX OLAR. SONRA GÖZLƏNİLƏN QAİM İMAM (MEHDİ) ŞƏRƏF VƏ ƏRDƏMLƏ ORTAYA ÇIXAR”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)