96- Qaybet Numanı: İbni Ukdah, o da Əhməd ibn Yusufdan, o da İbni Mehrandan o da İbni Batinidən, o da atasından, o da Vuhaibdən, o da Əbu Bəşirdən, o da İmam Məhəmməd Baqirdən təhric etdi. Dedi ki: “QAİM MEHDİ, İNSANLAR ARASINDA BÖYÜK BİR DƏHŞƏT, ZƏLZƏLƏLƏR, FİTNƏLƏR, BƏLALAR, FƏLAKƏTLƏR, ƏRƏBLƏR ARASINDA QORXUNC CİNAYƏTLƏR, İNSANLAR ARASINDA BÖYÜK ANLAŞILMAZLIQLAR, DİNDƏ AYRILIQLAR VƏ İNSANLARIN DİGƏR İNSANLARDAN GÖRDÜKLƏRİ ZÜLM VƏ BİR-BİRLƏRİNİ YOX ETMƏ İSTƏYİNDƏN ÖTRÜ SƏHƏRƏ YA DA AXŞAMA ÖLMƏK İSTƏYƏCƏYİ QƏDƏR PİS BİR HƏYAT SÜRMƏSİ XARİCİNDƏ ORTAYA ÇIXMAYACAQ”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)