103- Qaybet Numanı: İbni Ukdah, o da Əhməd ibn Yusufdan, o da İsmayıl ibn Mehrandan, o da İbn Batainidən, o da Vuhaibdən, o da Əbu Bəşirdən, o da İmam Məhəmməd Baqirdən təhric etdi.  “İNSANLAR, TƏYİN OLUNAN YENİ BİR ÜSULLA, YENİ PRİNSİPLƏRLƏ VƏ YENİ BİR QAYDA İLƏ HÖKM ETMƏSİ ÜÇÜN ONA (MEHDİYƏ) BAĞLANACAQLAR. (Mehdinin) ordularından heç biri ölənə qədər təxribata uğradıla bilməz”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)