103- Qaybet Numanı: İbni Ukdah, o da Əhməd ibn Yusufdan, o da İsmayıl ibn Mehrandan, o da İbn Batainidən, o da Vuhaibdən, o da Əbu Bəşirdən, o da İmam Məhəmməd Baqirdən təhric etdi. “Allaha and içərəm ki, sanki Qaim Mehdini Kəbənin küncüylə İbrahimin mövqeyi arasında görər kimiyəm”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)