103- Qaybet Numanı: İbni Ukdah, o da Əhməd ibn Yusufdan, o da İsmayıl ibn Mehrandan, o da İbn Batainidən, o da Vuhaibdən, o da Əbu Bəşirdən, o da İmam Məhəmməd Baqirdən təhric etdi. Ümeyyələr (müsəlmanlara düşmən zəngin idarəçilər) rahatlıq və zənginlik içərisində səltənət sürərkən, ixtilafa düşənə qədər dövlətləri güclü qalar. SONRA ŞƏRQ VƏ QƏRBDƏN İNSANLAR İXTİLAFA DÜŞÜNCƏ DÖVLƏTLƏRİ DƏ ENƏR. İNSANLAR DƏHŞƏT DOLU ÇƏTİN ZAMANLARLA QARŞILAŞARLAR. BU VƏZİYYƏT BİR ÇAĞIRICININ GÖYLƏRDƏN GƏLƏN ÇAĞIRIŞINA QƏDƏR DAVAM EDƏR. SƏN BU SƏSİ EŞİTDİYİNDƏ (QAİM MEHDİYƏ QATILMAQ ÜÇÜN) TƏLƏS.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)