155- Qaybeti Numanı: Abdullah bin Hammaddan, İbni Bukairdən, Aban bin Talibdən belə dediyi rəvayət edildi: “ONLARIN ÜZƏRİNDƏ MİN SÖZ YAZILMIŞ OLAN QILINCLARI OLACAQ. HƏR BİR SÖZ MİN SÖZ ÜÇÜN İPUCU OLACAQ. Və sonra Allah hər vadidən küləkləri göndərəcək və belə deyəcəklər: “Bu Mehdidir. Davud peyğəmbər və Süleyman peyğəmbər kimi hökm edər. Hökmündə dəlil istəməz”.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə Tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr) / Cild 51-52-53 (yeni nəşr); Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, Tərcümə edən, Seyyid Athar)