103- Qaybet Numanı: İbni Ukdah, o da Əhməd ibn Yusufdan, o da İsmayıl ibn Mehrandan, o da İbn Batainidən, o da Vuhaibdən o da Əbu Bəşirdən, o da İmam Muhəmməd Baqirdən təhric etdi.  “Qaim Mehdi tək ədədli bir gündə çıxar; bir, üç, beş, yeddi və ya DOQQUZ.

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar İngiliscə tərcüməsi, Cild 13 (köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, tərcümə edən; Seyyid Athar)