Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!” (Şuəra surəsi, 27)

Qala innə rəsuləkumulləzi ursilə iləykum lə məcnun(məcnunun).

131+101+   1127      +   291 +  101  +  30 + 199 =1980 Şəddəli və Tənvinli