“Həqiqətən o ən böyük( fəlakətdir), həm bəşəriyyət üçün xəbərdarlıqdır”. (Müddəssir surəsi, 35-36)

 

innəha lə ıhdəl kubər(kubəri). 107+31+22+253 nəzirən lil bəşər(bəşəri). 1011  +60+502  :1986 Şəddəli və tənvinli

1986-cı ildə Ukraynada XX əsrin ilk böyük nüvə qəzası olan Çernobil faciəsi olmuşdur.

Yenə 1986-cı ildə Halley quyruqlu ulduzu dünyanın yaxınlığından keçdi.