“Buna görə, Rəbbin də onları əzabla qamçıladı…” (Fəcr surəsi, 13)

 

Fə sabbə əleyhim rabbukə sevta əzab(əzabin).

80 + 94  +   155    +    224  +   75  +  773 Şəddəli=hicri 1401/miladi1980

Fəcr surəsi, 13-cü ayənin əbcəd dəyəri olan 1980-cı il tarixi həm hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtına, həm də Türkiyədə kommunizmə ən böyük zərbələrdən birini vuran 1980 Əsgəri Müdaxiləsinə işarə edir. Mehdi (ə.s)-ın vəzifələrindən biri də tabbiyyun və maddiyyun, yəni darvinizm və materializmə böyük bir zərbə vurub bu ideologiyaları fikirlə yerlə bir edəcək olmasıdır.