Şərqdən bir ulduz doğular və ayın işıq verdiyi kimi işıq verər. Daha sonra iki ucu az qala birləşənə qədər uzanar. Göydə bir rəng meydana gələr və işıq hər iki üfüqünə yayılar.

(Nuaym Bin Hammad, Kitab-ül Fiten, Mehdi və Axırzaman Bölümü)

 

Hədisdə bəhs edilən Bethləhəm; ay kimi işıq əks etdirən göy cisimləri yəni planetdir. Hədisdə üfüq kimi bəhs edilməsi də təsvir edilən planet olduğunun göstəricisidir. Çünki ulduzların üfüq xətləri yoxdur. Bu il reallaşan Venera və Yupiter planetlərinin dünyadan görülə biləcək şəkildə bir-birlərinə yaxınlaşmaları hadisəsi də 2000 ildə bir çıxan Bethləhəm ulduzuna işarə edir ola bilər. Bu iki planet gedərək bir-birinə yaxınlaşan iki ulduz kimi dünyadan görünmüş və parlayan işığıyla diqqət çəkmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində açıqca təsvir etdiyi və hal-hazırda reallaşan bu hadisə Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biridir.