“İNSANLARIN GÖZÜ QARŞISINDA GÜNƏŞDƏ BİR ÜZ MEYDANA GƏLƏR”

(Şeyh El Müfid, Kitab-ül İrşad, səhifə 541-542)