Dəməşq nahiyələrindən bir az kənarda, Fərat ətrafında böyük bir ordu toplanar, mal ilə savaşarlar. Hər bir doqquz nəfərdən yeddisi öldürülər. Bu, Ramazan ayında eşidilən, şiddətli gurultulu yıxılma və qorxudan sonar və ÜÇ SANCAĞIN ayrılmasından sonradır. Onlardan hər biri mülkü (idarəni) özləri üçün istəyər, İÇLƏRİNDƏ ABDULLA ADINDA BİR İNSAN VARDIR”.

(Nuaym İbn Hammad, El fiten, hədis nömrəsi 971)