Kabdan belə rəvayət edildi:

Dəməşq nahiyələrinin biraz əvvəlində Fərat ətrafında böyük bir ordu toplanar, mal üstündə savaşarlar. Hər bir doqquz insandan yeddisi öldürülər. Bu, Ramazan ayında eşidilən, şiddətli gurultulu yıxılma və qorxudan sonra ÜÇ SANCAĞIN ayrılmasından sonradır.  Onlardan hər biri mülkü (idarəni) özləri üçün istəyər, İÇLƏRİNDƏ ABDULLA ADINDA BİR İNSAN VARDIR”.

(Nuaym ibn Hammad, El fiten, hədis nömrəsi 971)