Allahım onu (hz. Mehdi (ə.s))-ı dünyada ədaləti təsis edənlər olan elçilərinin izləyicilərini çatdırdığın ən yaxşı arzulara çatdır Allahım. Ədalətsizliyi onun əli ilə yox et. Ədaləti onunla təsis et. Ona uzun ömür verərək yer üzünü bəzə. Dünyanın şərqini və qərbini onun iradəsinə təslim et ki, insan qorxusu ilə zərrə qədər belə olsa, heç bir haqq gizli qalmasın. Onun ədalətinin işığı ilə ədalətsizlərin qaranlığı yox olsun və küfr və dinsizlik alovunun dili sönsün.

(Muhammed Hakimi, imam Rızadan (ə.s) hədislər, səhifə 127, Ferezha-yi ez Suhanan-i İmam Rıza (ə.s) cild 1, səhifə 101)