1873. Müslim B. Ebi Bekre, atasından, Rəsulullahın belə buyurduğunu bildirir:

Bir qisim insanlar Bəsrə deyilən bir yerdə (İRAQDA) dayanacaqlar. Orada Dəclə deyilən bir çay və o çayın üzərində bir körpü olacaqdır onu keçəcəklər, Bu yerin əhalisi onları qonaq edəcək və bu yer mühacirlərin şəhərləri olacaqdır.

(Kütüb-i Sitte, 140-cı bölüm, 13-403,404 / 4768, Ebu Davud (4306) Tayalisi (2/314) (2767)

İraqlı Yezidilər İŞİD-in İraqda bir çox yeri ələ keçirməsi üzərinə torpaqlarını tərk etdi. Rojavaya oradan da Dəclə çayı üzərindəki Peşhabur və Sehele Körpülərini istifadə edərək güneyə keçdilər. Türkiyəyə gələn Yezidi mühacirlərin çox böyük bir qismi eynilə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində bildirdiyi kimi Dəclə ətrafındakı Batman, Mardin, Siirt kimi şəhərlərə yerləşdilər və buranın əhalisinin böyük hissəsini təşkil etməyə başladılar.