Abdullah ibn Ömər nəql edir:

“Nəvələrimdən, hz. Hüseyin (ə.s)-ın soyundan hz. Mehdi (ə.s) Şərqdən köç edəcəkdir, əgər dağlar onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) qarşılaşsa, O (hz. Mehdi (ə.s)) dağları yox edər, dümdüz edər və onları yollara çevirər”.

(İbni Hammad, cild 1 səhifə 372 və səhifə 407, Beyanul Şefi səhifə 513, Ukdul Durer səhifə 127, Kavlul Muhtasar səhifə 15, İhkakul Hak cild 29, səhifə 222)