Əbu Cəfərdən rəvayət edildi. Dediki:

Bu işin sahibində 4 peyğəmbərin 4 xüsusiyyəti olacaq. Hz. Musa, hz. İsa, hz. Yusif və hz. Muhəmməd (ə.s). Hz. Musaya qorxu içərisində ətrafı qoruması, hz. Yusifə həbs edilməsi, HZ. İSAYA ÖLMƏDİYİ HALDA ÖLDÜ DEYİLMƏSİ CƏHƏTİ İLƏ OXŞAYAR, Muhəmməd (ə.s)-a qılıncla qurşanmaqda oxşarlığı vardır.

(Şeyh Saduk, Kemaluddin, 5-ci Bab, 16-cı hədis, səhifə 153)

                   

Zeynəl Abidindən soruşdular: Mehdinin İmran ibn Musa ilə bənzərliyi necədir? Dedi ki: Doğumunun gizli olması və qeybəti (gizlənməsi) mövzusunda bənzəyər. Hz. Musa (ə.s) neçə il əhlindən gizli qaldı? Dedi ki: 28 İL. Rəvayət olundu ki: QAİM (Ə.S) -MEHDİ ÇIXANDA ÜZƏRİNDƏ; YUSUF (Ə.S)-IN KÖYNƏYİ, YANINDA MUSA (Ə.S)-IN ƏSASI VƏ SÜLEYMAN (Ə.S)-IN MÖHÜRÜ OLACAQDIR. (Şeyx Saduk- Kemaluddin adlı kitabdan götürülmüşdür)

(Şeyx Saduk, Kemaluddin, 5-ci hissə, 14-cü hədis, səh: 152)