Əbu Cəfər rəvayət etdi dediki:

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl iki növ ölüm olar. Biri QIRMIZI ÖLÜM. BU ÖLÜM SİLAH İLƏ OLAR VƏ HƏR YEDDİ İNSANDAN BEŞİ ÖLƏR…

(Şeyh Sadukun Kemaluddin kitabı, Kemaluddin 2-ci cild, 57-ci bölüm, 26-cı hədis)