Əmirəl Möminin hz. Əli buyurdu ki:

Mehdinin iki adı olacaq. BİRİ GİZLİ (TƏXƏLLÜS), DİGƏRİ AÇIQ (BİLİNƏN).

(Şeyh Saduk, Kemaluddin adlı kitabı, 2-ci cild, 57-ci bölüm, 17-ci hədis)