İsa ibn Abdullah, atasından, o da cəddindən nəql edər ki, Əmirəlmöminin (ə.s) belə buyurdu: “Bu işin sahibi (Mehdi (ə.s)) mənim övladlarımdandır. Onun haqqında deyəcəklər ki: O ÖLDÜ, HƏLAK OLDU…”

(Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səhifə 198) 2- el Kafi, 1-ci cild, səhifə 340)