Əbu Cəfərdən rəvayət edildi. Dedi ki:

“Allahın Kitabının və Nəbinin sünnətinin elmi, bizim Mehdimizin qəlbində cücərər. Eynilə, əkinlərin ən gözəl formada cücərdiyi kimi.

(Kemaluddin, 57-ci bölüm, 18-ci hədis)