Abdullah ibn Amrdan rəvayət edildi: Dedi ki:

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, İNSAN O GÜN AİLƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ BİR GƏMİYE DOLUB QAÇMAQ İSTƏYƏCƏK, AMMA DƏNİZİN DALĞALARI İÇİNDƏ DÜŞDÜKLƏRİ BƏLA YER ÜZÜNDƏKİNDƏN DAHA ŞİDDƏTLİ OLAR.

(Nuaym ibn Hammad, Kitabul Fiten, 1294-cü hədis)