Mehdi Əlinin övladlarındandır. Onun qeybi Yusifin qeybi kimidir, onun geri dönüşü Məryəm oğlu İsa Məsihin geri dönüşü kimidir.

QIZIL ULDUZUN ÇIXIŞINDA ZÜHUR EDƏCƏKDİR. ZEVRA MƏHV OLACAQDIR.

(Gaybeti Numani, 10-cu bölüm, 4-cü hədis)

ZEVRA: ANADOLUDA DƏCLƏ VƏ FƏRAT ÇAYLARI ARASINDAKI BÖLGƏDİR. PKK-NIN TERROR AKSİYALARI HƏYATA KEÇİRDİYİ BÖLGƏ