QƏRB TƏRƏFİNDƏN DƏMƏŞQƏ DOĞRU GƏLƏN SARI BAYRAQLI boz miniklilər olar, çox böyük qətliam və QIRMIZI BİR ÖLÜM SARI BAYRAQLILARLA HAKİM OLAR. DƏMƏŞQDƏ HARESTADA QƏTLİAM OLAR CİYƏR YEYƏNİN OĞLU DƏMƏŞQDƏ MİNBƏRƏ OTURAR. ANCAQ BUNDAN SONRA MEHDİNİN ZÜHURUNU GÖZLƏYİN.

Bihar-ül Envar, cild 51, səhifə 147