5- …Amr ibn Saddan: Əmirəlmöminin (ə.s) belə buyurdu:

BU ELƏ PİS BİR CƏMİYYƏTDİR Kİ, ƏXLAQLARI YOXDUR… ONLARIN QABAĞINDA ÇÖHRƏSİ VƏ QƏLBİ QARA BİRİ GƏLƏR. DİNSİZDİR; ƏXLAQSIZDIR, SOYSUZDUR, MƏLUNDUR, DAŞQƏLBLİDİR… Allah onlara xeyir verməmişdir. O İLDƏ QIRMIZI BAYRAĞIN VƏ SONRA YAŞIL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUM (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) ZAHİR OLACAQDIR…

(İlzamun Nasib, cild 2)