“Abdullah ibn Amrdan rəvayət edildi: Dedi ki:

Qaim Mehdi dövründə İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, İNSAN O GÜN AİLƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ BİR GƏMİYƏ DOLUB QAÇMAQ İSTƏYƏCƏK, AMMA DƏNİZİN DALĞALARI İÇİNDƏ DÜŞDÜKLƏRİ BƏLA YER ÜZÜNDƏKİNDƏN DAHA ŞİDDƏTLİ OLAR.

(Nuaym ibn Hammadın, Kitabul Fiten, 1294-cü hədis)