İmam hz. Məhəmməd Baqir (ə.s)  belə buyurur:

“BU MƏSƏLƏNİN SAHİBİ İMAM MEHDİ BİR YALNIZLIQ DÖVRÜNDƏN KEÇƏCƏK, O YALNIZLIQ DÖVRÜNDƏ QORUMAYA VƏ GÜCƏ EHTİYACI OLACAĞI ONA ZƏRƏR VERİLMƏMƏSİ ÜÇÜN YANINDA 30 NƏFƏR OLACAQDIR. ONLAR ÜÇÜN MƏDİNƏ (ŞƏHƏR) NƏ GÖZƏL BİR İQAMƏTGAHDIR”.

(Biharul Envar, cild 52, səhifə 153, hədis 6)