Məndən sonra bir çox fitnələr baş qaldıracaq ki onlardan biri VƏTƏNDƏN UZAQ QALMA FİTNƏSİDİR. Bu fitnə əsnasında insanlar qaçqın düşəcək və döyüşlər yaşanacaq və ardından daha şiddətli bir fitnə meydana gələcəkdir və fitnənin qurtardığı düşünüldüyü zaman isə davam edəcəkdir. Elə ki, bu fitnədən qalxan duman, bütün evlərə girəcək və bütün barış yollarını bağlayacaqdırNƏHAYƏT MƏNİM SOYUMDAN OLAN MEHDİ ORTAYA ÇIXACAQDIR. DÖRDÜNCÜ FİTNƏ 18 İL DAVAM EDƏCƏKDİR”.

(Müntahab ül-Asar, səhifə 442)