Qaim (Mehdi (ə.s)) ilə insanlar arasında bir xəbərçi olmasına ehtiyac qalmayacaqdır. O danışanda sanki sizin qarşınızda danışırmış kimi onu eşidəcək, qulaq asacaqsınız.

 

Bihar-ül Envar, cild: 51-53 səhifə 230