YƏCUC VƏ MƏCUC (SƏDDİ) AŞANDA, Kİ ONLARIN HƏR BİRİ TƏCAVÜZƏ KEÇƏN HDP-DƏNDİR.

(Ənbiya surəsi, 96)

Hatta iza futihat yecucu ve mecucu ve hum min kulli HADEBİN yensilun.

hatta iza : olduğu zaman
Futihat : açıldı
yecucu : yəcuc
ve mecucu : və məcuc
ve hum : və onlar
min kulli : hamısından
hadebin : tərəfdən
yensilune : sürətlə qaçarlar, hücum edərlər