HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN BƏHS EDİLMƏSİ, MÜNAFİQLƏRİ HİRSLƏNDİRİR

 

Kuleynidən, Əli ibn İbrahimdən, Məhəmməd ibn İsadan, Yunusdan, Süleyman ibn Salihdən, doğrudan İmam Məhəmməd Baqir (ə.s)-dan nəql edilmişdir:

SİZİN MEHDİ HAQQINDAKI DANIŞIQLARINIZ İNSANLARI NARAHAT EDİR. ONLARA MEHDİNİ İSRARLA İZAH EDİN”.

Qəbul edən insana daha çoxunu izah edin, inkar edənləri bir kənara qoyun. Bir sınama olmaq məcburiyyətindədir, bununla dostlar, qohumlar, hətta tükü qırx ayıranlar düşəcək və geriyə kimsə qalmayacaq, Allah bizi və səmimi insanları qorusun.

(BEKLENEN MEHDİ, Allame Muhammed Bakır el Meclisi, Biharül Envar İngiliscə, Tərcüməsi, Cild 13 (Köhnə nəşr)/ Cild 51-52-53 (Təzə nəşr), Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II)