İmam Sadık Həzrətləri belə buyurdular:

“Qaim Mehdi əlini uzadacaq. ƏLİ GÖZ QAMAŞDIRICI BİR BƏYAZLIQ İÇİNDƏ GÖRÜLƏCƏK. Sonra Mehdi belə xitab edəcək: Bu əl, Allahın əlidir, Allah tərəfindəndir və Allahın əmri ilədir, Allah yaratmışdır. Ardınca bu ayəni tilavət edəcəkdir:

Sənə beyət edənlər Allaha beyət etmiş olurlar. Allahın Əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar …”

Nümaninin Gaybet adlı əsəri, səhifə 141