Məxluqatı yaradan Allahın onların haqqında məlumata necə ehtiyacı ola bilər?

Qaim Mehdi qiyam etdiyi zaman Allah Ona İNSANLARIN SİMASINDAN HƏQİQƏT VƏ MƏNLİKLƏRİ TANIMA ELMİ BƏXŞ EDƏCƏK”.

İhtisası Müfit, səhifə 304