MEHDİ İNSANLARA QURANI OXUYANDA BƏZİ ALİMLƏR BU QURANDAN BƏZİ HİSSƏLƏR AZALDILMIŞDIR DEYƏCƏKLƏR.

(Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcümə, səhifə 300)