İNSANLARIN ALLAHA İNANMAQDAN AZAD OLDUĞUNU SÖYLƏYƏN İKİ KİTAB-İKİ CƏRƏYAN (MARKSİST-DARVİNİST SİSTEM) ORTAYA ÇIXMADAN MEHDİ GƏLMƏZ.

(Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcüməsi, səhifə 253)