Əbu Basir belə demişdir:

“Mehdiyə imaməti verən Allahdır, ONA ELM VƏ KİTABLAR VERƏCƏK VƏ ONU TƏK BAŞINA QOYMAYACAQ”.

(Gaybet-i Numani 23-cü bölmə, 2-ci hədis)

 

Əbdülvahid ibn Abdullah; Əhməd ibn Məhəmməd ibn Rabah əz-Zühri, Əhməd ibn Əli əl-Himəyri, Həsən b. Əyyub, Əbdülkərim ibn Amr əl-Amr əl-Hasami, İshaq ibn Cerir və Hucr ibn Zaidə vasitəsi ilə Humran ibn Ayandan rəvayət edər:

ƏBU CAFƏRƏ [MUHAMMED BAKIRA] SUAL VERDİM:

EL-KAİM [MEHDİ (Ə.S)] SƏNSƏNMİ? “Mən Rəsulullahın [s.ə.v] övladı və qanından bir kimsəyəm. Allah istədiyini edəndir”, deyə buyurdu. Sualımı yeniləyəndə belə dedi: “HARAYA ÇATMAQ İSTƏDİYİNİ BİLİRƏM. SƏNİN SAHİBİN, GENİŞ QARINLIDIR VƏ HEYRANLIQ OYANDIRAN BİR ÇƏKİCİLİYƏ SAHİBDİR”.

(Muhammed ibn. İbrahim Numani, Kitabül-Gaybe (Tahran, 1397), səhifə 216. [İSAM demirbaş nömrəsi: 016351])