MEHDİ ZÜHUR ETDİKDƏ TƏHRİF EDİLMİŞ TÖVRAT, İNCİL VƏ ZƏBURDAN BÖLÜMLƏR OXUYACAQ.

BUNDAN ƏLAVƏ TÖVRAT, İNCİL VƏ ZƏBUR ƏHLİ DİNLƏYƏCƏKLƏR VƏ DEYƏCƏKLƏR Kİ;

“BUNLAR HZ. NUHDAN BİZƏ GƏLƏN PARÇALARDIR VƏ KİTABLARIMIZDAKI TƏHRİF EDİLMƏMİŞ HİSSƏLƏRDİR. BUNLAR BİZİM İNDİYƏ QƏDƏR OXUDUQLARIMIZDAN DAHA YAXŞIDIR”.

(Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcüməsi,  səhifə 300)