HZ. MEHDİ (Ə.S) FOSİLLƏRİ DƏLİL OLARAQ İSTİFADƏ EDƏCƏK

 

MİN İLDƏN DAHA KÖHNƏ SKELET SÜMÜKLƏRİ İMAM MEHDİ İLƏ DANIŞACAQLAR.

(Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səhifə 223-224)