MEHDİ ZAHİR OLMADAN ƏVVƏL MÜSƏLMANLAR MİSİRDƏ BİR MİNBƏR QURACAQ VƏ YƏHUDİLƏRİ ƏRƏB DÜNYASININ HƏR KÜNCÜNDƏN ATACAQLAR.

(Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcüməsi, səhifə: 355)