Abdullah Hasenidən rəvayət edildi:

Allah Mehdinin əli ilə yer üzünü inkarçı və materialistlərdən təmizləyər, yer üzünü ədalət və doğruluq ilə doldurar.

 (Kemaleddin 36. Bab, 2-ci Hədis, səhifə 377)