“İslam qəribə bir şəxs ilə başladı və qəribə bir şəxs ilə (Mehdi ilə) geri qayıdacaq. Ona (Mehdiyə) müjdələr olsun”.

 (Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcüməsi,  səhifə 354)