MEHDİ İLƏ BƏRABƏR HƏRƏKƏT EDƏN 27 ÖNƏMLİ ŞƏXS OLACAQ, BUNLARIN 14-Ü Allahın; “Musanın qövmündən elə bir camaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə hökm verirlər”. ayəsi ilə xəbər verdiyi Musa qövmündən qardaşları olacaqlar.

(Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, qarışıq İngiliscə tərcüməsi, səhifə 394)