İMAM MEHDİNİN DİNİ TƏBLİĞ ÜSLUBU ELƏ OLACAQ Kİ, insanlar dini- İslamı- sidq ürəkdən qəbul edəcəklər və Allaha böyük bir səmimiyyətlə təslim olacaqlar, DİNDƏN UZAQLAŞANLAR MƏMNUNİYYƏT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN MƏSKƏNİNƏ GERİ DÖNƏCƏKLƏR.

(İkdud Dayanar, səhifə. 156, Bihar- ül Envar, cild 53, Səhifə: 86 və 236, 280)