2.19 – Təbərani, Kəbir adlı əsərində,.. DÜNYA HƏRCÜMƏRC İÇİNDƏ QALDIQDA, FİTNƏLƏR ZÜHUR ETDİKDƏ, YOLLAR KƏSİLDİKDƏ, bəziləri bəzisinə hücum etdikdə, böyük kiçiyə mərhəmət etmədidə, böyük böyüyə təmkinli davranmadıqda; Allah, bu sırada, onlardan adavətin (düşmənliyin) kökünü qopararaq dəlalət-küfr qalalarını fəth edəcək və ƏVVƏLCƏ MƏNİM AYAQDA TUTDUĞUM KİMİ, AXIRZAMANDA DİNİ AYAQDA TUTACAQ, ƏVVƏLDƏN ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ BİRİNİ GÖNDƏRƏCƏK.

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Səh. 11)