Cabir bin Yezid silsiləsindən İmam Muhəmməd Baqir (ə.s)-ın belə söylədiyi rəvayət edilmişdir: “… İmam Qaim Muhəmməd Mehdi üç ordu hazırlayar, birini Konstantiniyyəyə göndərəcək və Uca Allah ona zəfər verəcək, bir başqa ordusunu Çinə göndərəcək və Uca Allah ona da zəfər verəcək və üçüncü taborunu da Deyləm dağlarına göndərəcək. Orada da zəfər qazanacaq”.

(Beklenen Mehdi, Allamah Muhammed bakır el Meclisi, Biharül Envar İngiliscə tərcüməsi, cild 13 (köhnə nəşr)/, hədis nöm: 206, cild 51-52-53 (yeni nəşr), Gaybet Kitabı, İmam, Mehdi – On İkinci İmam, II bölmə)